Organisatie

 • Eredienst
  Eredienst

  Een ander woord voor kerkdienst is (de) eredienst: vast op elke zondagochtend en op gezette tijden, zoals tijdens de christelijke feestdagen of bij rouw of trouw ook door de week. … Lees verder “Eredienst”

 • Kerkblad
  Kerkblad

  Getijdenstroom is het kerkblad voor de Protestantse Gemeente Harlingen – Midlum.Het kerkblad verschijnt, maandelijks m.u.v. de zomervakantie, 11 maal per kalenderjaar. Getijdenstroom vermeld een schat aan informatie over alles wat … Lees verder “Kerkblad”

 • Over ons
  Over ons

  Op deze pagina vertellen wij in het kort iets over de Protestantse gemeente Harlingen – Midlum, die in 2018 ontstond uit de fusie van de Hervormde gemeente met Gereformeerd Midlumerlaankerk. … Lees verder “Over ons”

 • Pastoraat
  Pastoraat

  Het bezoekwerk in de gemeente wordt uitgevoerd door de wijkpredikant en een ouderenpastor, samen met alle pastorale ambtsdragers en vele vrijwilligers, die helpen bij het bezoekwerk. Hieronder is meer informatie … Lees verder “Pastoraat”

 • Visie en missie
  Visie en missie

  Visie – De Protestantse gemeente te Harlingen – Midlum is een gemeenschap (mienskip) die – zich gedragen weet door de Bijbelse boodschap van Gods liefde voor mensen; – zich verbonden … Lees verder “Visie en missie”

 • Vorming en toerusting
  Vorming en toerusting

  Onder Vorming en toerusting vallen alle activiteiten in het seizoen, waarop gemeenteleden, jongeren, etcetera elkaar treffen in het kader van samen leren en samen doen. De jaarlijkste activiteiten op dit … Lees verder “Vorming en toerusting”

 • WGK
  WGK

  Al meer dan 50 jaar zijn de kerken in de stad verbonden met elkaar in de Werkgemeenschap van Kerken, die allerlei vormen van oecumene en samenwerking nastreeft. Dit gebeurt door … Lees verder “WGK”