Privacyverklaring

De Protestantse Gemeente te Harlingen – Midlum respecteert de privacy van haar leden, sympathisanten én bezoekers. Voor hen geldt dat onze gemeente ervoor zorgt dat persoonlijke informatie die aan ons wordt verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Onze gemeente committeert zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Door middel van onze privacyverklaring wil de Protestantse Gemeente te Harlingen – Midlum duidelijkheid scheppen in hetgeen zij met uw persoonlijke gegevens doet. De onderwerpen die hieronder achtereenvolgens aan bod komen zijn: Persoonsgegevens en Bezoekersgegevens.

Persoonsgegevens
U kunt deze website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder ons enige andere persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij persoonlijke informatie van u vragen. Bijvoorbeeld om met u te corresponderen, uw aanvraag voor additionele informatie te verwerken of u te abonneren op ons kerkblad Getijdenstroom (en/ of digitale nieuwsbrief).

Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een invulformulier. Op deze wijze ontvangt onze kerk uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres. De informatie die wij op deze wijze verzamelen, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, inschrijving, etc.) te kunnen voldoen. Bezoekers die dit nadrukkelijk aangeven op een invulformulier, kunnen een e-mail ontvangen, telefonisch gecontacteerd worden of op andere wijze informatie ontvangen van de Protestantse Gemeente te Harlingen – Midlum.
De Protestantse Gemeente te Harlingen – Midlum zal uw gegevens nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve: aan derden die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde informatie te leveren of indien de Protestantse Gemeente hier wettelijk toe verplicht wordt.

Bezoekersgegevens
Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern onderzoek en voor verbetering van de Protestantse Gemeente te Harlingen – Midlum haar website.

Privacybeleid beeldmateriaal
Beelden geven veel meer weer dan woorden. Zij geven sfeer weer binnen onze kerk en maken de site en het kerkblad herkenbaar en aantrekkelijker. Door gebruik van foto’s wil de Protestantse Gemeente te Harlingen – Midlum toegevoegde informatie meegeven. Geplaatste foto’s worden enkel gebruikt op de website van de Protestantse Gemeente te Harlingen – Midlum, het kerkblad Getijdenstroom en/ of onze kringwerkfolder de Spijzenkaart en zijn niet bestemd voor verdere publicatie en/ of vermenigvuldiging.

Bezwaren tegen gebruik van beeldmateriaal
In verband met de bepalingen betreffende de schending van het portretrecht en/ of de schending van de privacywetgeving (AVG en de Wet bescherming persoonsgegevens) zullen foto’s altijd op verzoek van betrokkene verwijderd worden. Een bezwaar dient schriftelijk ingediend te worden, met een e-mail aan de scriba.
Belangrijk is wel dat uw contactgegevens vermeldt: naam en adres van de persoon die bezwaar aantekent samen met de activiteit de datum en omschrijving van de desbetreffende foto. Zodra de redactie uw aanvraag binnenkrijgt, wordt na controle van de gegevens de foto verwijderd. U krijgt van onze scriba een schriftelijk reactie naar aanleiding van uw bezwaar.

Ons uitgebreide privacybeleid kunt u Privacyverklaring lezen.