Kerk in Actie

 • Diaconie
  Diaconie

  KerkinActie is de verzamelnaam voor het landelijke diaconale werk wereldwijd. KerkinActie onderhoudt contacten met allerlei partners en zusterorganisaties ter plaatse. De diaconieën sluiten bij de besteding van de gelden zoveel … Lees verder “Diaconie”

 • Eetclub
  Eetclub

  De eetclub ‘Samen aan tafel’ is een contactmoment zijn met eten en gezelligheid, voor wie hier behoefte aan hebben. Het is een laagdrempelige activiteit, waarbij ontmoeting, verbinding en gezelligheid centraal … Lees verder “Eetclub”

 • IDO
  IDO

  De afkorting staat voor Inter Diaconaal Overleg. In het IDO komen vertegenwoordigers van de diaconie / charitas van de verschillende kerken in de stad samen. Het IDO wil met gezamenlijke … Lees verder “IDO”

 • Voedselbank
  Voedselbank

  Voedselbank “de helpende hand”. Het doel van de voedselbank is mensen bij te staan door voedselpakketten beschikbaar te stellen in een periode waarin dat heel erg nodig is. Tegelijk wil … Lees verder “Voedselbank”

 • ZWO-commissie
  ZWO-commissie

  ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. De ZWO-commissie valt dan ook onder de diaconie. Een van de diakenen is ook afgevaardigd naar de ZWO-commissie, waar de commissie onderdeel van … Lees verder “ZWO-commissie”