Vorming en toerusting

Onder Vorming en toerusting vallen alle activiteiten in het seizoen, waarop gemeenteleden, jongeren, etcetera elkaar treffen in het kader van samen leren en samen doen. De jaarlijkste activiteiten op dit gebied zijn terug te vinden in het kompasboekje.

  • Kompasboekje
    Kompasboekje

    Dit boekje, dat jaarlijks in september verschijnt, bevat een duidelijk overzicht van alle seizoenactiviteiten die onder Vorming en Toerusting vallen. Het wordt samengesteld door de commissie Vorming en Toerusting en … Lees verder “Kompasboekje”

Vorige