Contact

Postadres
Protestantse Gemeente te Harlingen – Midlum
Kerkpad 32, 8861 ES Harlingen

Bezoekadressen                                              Kosters
Grote Kerk en                                                    dhr. K. van den Nieuwenhuizen
Diaconiegebouw De Hoeksteen                        0517 412 098                 
Kerkpad 32                                                        grotekerk@pg-harlingen.nl
8861 ES Harlingen                                                      

Nicolaaskerk / begraafplaats                             College van Kerkrentmeesters
Kerkstraat 1                                                       kerkrentmeesters@pg-harlingen.nl
8872 NH Midlum                                                06 3626 8308

Kerkenraad                                                       Predikanten
dhr. W. Los, voorzitter                                      ds. T.G. van der Linden
                                                                          06 2674 1115
voorzitter@pg-harlingen.nl                          tglinden@gmail.com       

mw. A. van der Kooi- Zegel, scriba                  ds. U. Tjallinggii (Ouderenpastoraat)
0517 851 995                                                06 14859557
avdkzegel@ziggo.nl                                      orgelspel@hotmail.com

Diaconie                                                             Kerkrentmeesters
dhr. R. Twijnstra, voorzitter
06 15591063                                                   dhr. A. Broek, interim voorzitter
mw. S. de Boer, secretaris                                  mw. T. Glashouwer, secretaris
diaconie@pg-harlingen.nl                            kerkrentmeesters@pg-harlingen.nl

Jeugdouderlingen                                              Redactie website
dhr. J. van der Tuin                                              dhr. D. van Mierlo
mw. Y. Miedema- Hiemstra                                  dhr. H.D. Mellema + dhr. C. Wijbenga (berichten/agenda)
jeugd@pg-harlingen.nl                                  website@pg-harlingen.nl

Redactie Getijdenstroom                                  Bezorging/ abonnement kerkblad
dhr. A. Miedema                                                   dhr. J. van Wilsum
06 3036 2716                                                    0517 412 293 (of 0517 431 575)
getijdenstroom@pg-harlingen.nl                  abonnee@getijden-stroom.nl

Scriba                                                                  Administratie ledenbestand
mw. A. van der Kooi- Zegel                                  dhr. B.van Mierlo
P/a. Kerkpad 32, 8861 ES Harlingen                    P/a. Kerkpad 32, 8861 ES Harlingen
0517 851 995                                                    0517 415 801
avdkzegel@ziggo.nl                                        ledenadmin@pg-harlingen.nl