Contact

Postadres
Protestantse Gemeente te Harlingen – Midlum
Kerkpad 32, 8861 ES Harlingen

Bezoekadressen                           
Grote Kerk en 

Diaconiegebouw De Hoeksteen              
Kerkpad 32

8861 ES Harlingen 

Kosters
dhr. K. van den Nieuwenhuizen
0517 412 098

grotekerk@pg-harlingen.nl 

Nicolaaskerk/begraafplaats
Kerkstraat 1

8872 NH Midlum 

College van Kerkrentmeesters
06 3626 8308

kerkrentmeesters@pg-harlingen.nl 

Kerkenraad
dhr. E. de Vries, voorzitter

voorzitter@pg-harlingen.nl 

mw. A. van der Kooi- Zegel, scriba

0517 851 995   

avdkzegel@ziggo.nl 

Predikanten
ds. T.G. van der Linden
06 2674 1115

tglinden@gmail.com

ds. U. Tjallinggii (Ouderenpastoraat)

06 14859557

orgelspel@hotmail.com

Diaconie
dhr. R. Twijnstra, voorzitter

06 15591063

mw. S. de Boer, secretaris

diaconie@pg-harlingen.nl 

Kerkrentmeesters
dhr. J. Puite, voorzitter

mw. T. Glashouwer, secretaris

kerkrentmeesters@pg-harlingen.nl 

Jeugdouderlingen                                
dhr. T. Schouwstra           
(berichten/agenda)

jeugd@pg-harlingen.nl           

Redactie website
dhr. H.D. Mellema (redactioneel)

dhr. C. Wijbenga (redactioneel)

dhr. D. van Mierlo (webmaster)

website@pg-harlingen.nl

Redactie Getijdenstroom 
dhr. A. Miedema                                          
06 3036 2716

getijdenstroom@pg-harlingen.nl

Bezorging/ abonnement kerkblad

dhr. J. van Wilsum
0517 412 293 (of 0517 431 575

abonne@getijden-stroom.nl

Scriba
mw. A. van der Kooi- Zegel

P/a. Kerkpad 32, 8861 ES HarlingenĀ 

0517 851 995

avdkzegel@ziggo.nlĀ 

Administratie ledenbestand

dhr. B.van Mierlo

P/a. Kerkpad 32, 8861 ES Harlingen

0517 415 801

ledenadmin@pg-harlingen.nl

Vertrouwenspersonen
Informatie en contactgegevens: op deze pagina