Contact

Postadres
Protestantse Gemeente te Harlingen – Midlum
Kerkpad 32, 8861 ES Harlingen

Bezoekadressen                                                Kosters
Grote Kerk en                                                     dhr. K. van den Nieuwenhuizen
Diaconiegebouw De Hoeksteen                        0517 412 098                 
Kerkpad 32                                                        grotekerk@pg-harlingen.nl
8861 ES Harlingen                                                      

Nicolaaskerk / begraafplaats                              dhr. T. Sikkema
Kerkstraat 1                                                        0517 – 413782
8872 NH Midlum                                                  

Kerkenraad                                                         Predikanten
dhr. H. Bloemhof, voorzitter                               ds. T.G. van der Linden
06 5318 4015                                                    06 2674 1115
voorzitter@pg-harlingen.nl                          tglinden@gmail.com       

mw. A. van der Kooi- Zegel, scriba                      ds. U. Tjallinggii (Ouderenpastoraat)
0517 851 995                                                     06 14859557
avdkzegel@ziggo.nl                                  orgelspel@hotmail.com

Diaconie                                                              Kerkrentmeesters
mw. C. van der Meulen, voorzitter                       dhr. P. Baard, voorzitter
dhr. M Puite, secretaris                                        mw. T. Glashouwer, secretaris
diaconie@pg-harlingen.nl                              kerkrentmeesters@pg-harlingen.nl

Jeugdouderlingen                                              Redactie website
dhr. J. van der Tuin                                              dhr. D. van Mierlo
mw. Y. Miedema- Hiemstra                                 dhr. H.D. Mellema + dhr. C. Wijbenga (berichten/agenda)
jeugd@pg-harlingen.nl                                  website@pg-harlingen.nl

Redactie Getijdenstroom                                  Bezorging/ abonnement kerkblad
dhr. A. Miedema                                                   dhr. J. van Wilsum
06 3036 2716                                                    0517 412 293 (of 0517 431 575)
getijdenstroom@pg-harlingen.nl                    abonnee@getijden-stroom.nl

Scriba                                                                  Administratie ledenbestand
mw. A. van der Kooi- Zegel                                  dhr. B.van Mierlo
P/a. Kerkpad 32, 8861 ES Harlingen                    P/a. Kerkpad 32, 8861 ES Harlingen
0517 851 995                                                     0517 415 801
avdkzegel@ziggo.nl                                    ledenadmin@pg-harlingen.nl