Veilige gemeente: vertrouwenspersonen


Onze gemeente heeft twee (opgeleide) vertrouwenspersonen, bij wie meldingen van ongewenst gedrag kunnen worden gedaan. De vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk.

Vertrouwenspersonen

De Interne Vertrouwenspersonen (IVP) zijn er voor vragen, vermoedens en meldingen van gemeenteleden als het gaat om ongewenste omgangsvormen die henzelf of een ander (zijn) overkomen. Te denken valt aan: seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en treiteren en discriminatie. Maar ook andere kwesties als conflicten, onvrede, gekwetst of onrechtvaardig behandeld zijn kunnen spelen.

De IVP handelt altijd vanuit geheimhouding: hij/zij zal nooit iets delen, tenzij de melder daar toestemming voor heeft gegeven. De IVP biedt een luisterend oor, begeleidt en geeft advies.

De IVP in uw gemeente zijn:


Gerben Boskma: vertrouwensp.gb.pgh@gmail.com, 06-22930719

Mirjam van der Pol: vertrouwenspersoonMirjam@outlook.com, 06-38391617