Veilige gemeente

Onze gemeente heeft twee (opgeleide) vertrouwenspersonen, bij wie meldingen van ongewenst gedrag kunnen worden gedaan. De vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk.