Eredienst

Een ander woord voor kerkdienst is (de) eredienst: vast op elke zondagochtend en op gezette tijden, zoals tijdens de christelijke feestdagen of bij rouw of trouw ook door de week. In de eredienst staat de ontmoeting met God en met elkaar centraal.

 • Cantorij
  Cantorij

  De cantorij van de Grote Kerk werkt een aantal keer per jaar mee aan de eredienst en oefent elke woensdag. Daarnaast organiseert de cantorij jaarlijks de ‘Lessons & carols’ in … Lees verder “Cantorij”

 • Kerktaxi
  Kerktaxi

  De kerktaxi bestaat uit een aantal vrijwilligers uit onze gemeente dat in het bezit is van een geldig rijbewijs, de beschikking heeft over een personenauto en zich in wil zetten … Lees verder “Kerktaxi”

 • Koren
  Koren

  Er zijn drie koren gelieerd aan onze Protestantse gemeente: de Cantorij van de Grote Kerk, Mannenkoor Con Amore en het Christelijk Gemengd Koor. Zij zingen alle drie met enige regelmaat … Lees verder “Koren”

 • Orden van dienst
  Orden van dienst

  De voorganger stelt de orde van dienst op, passend bij de tijd in het kerkelijk jaar en / of de gelegenheid. De orde van dienst gaat vervolgens naar de scriba … Lees verder “Orden van dienst”

 • Werkgroep eredienst
  Werkgroep eredienst

  De werkgroep eredienst vergadert ca. eens per kwartaal over alle zaken rond de kerkdienst, bespreekt (onderdelen van) de liturgie en regelt de verdeling van de koren over het jaar. De … Lees verder “Werkgroep eredienst”

 • Zondagsbrief
  Zondagsbrief

  Wekelijks verschijnt op zaterdagochtend een zondagsbrief. Deze informeert over de komende dienst en activiteiten in de komende week. Ook worden de zieken vermeld en staat er wekelijks een meditatie op … Lees verder “Zondagsbrief”

Vorige