Visie en missie

Visie – De Protestantse gemeente te Harlingen – Midlum is een gemeenschap (mienskip) die

– zich gedragen weet door de Bijbelse boodschap van Gods liefde voor mensen;

– zich verbonden weet met Jezus Christus, de gekruisigde, opgestane en levende Heer;

– zich, aangezet door de Geest, wil bewegen op de weg van Gods koninkrijk in het voetspoor van Jezus Christus;

– Gods naam met stem en instrument van harte belijdt;

– beseft dat zij deel uitmaakt van Gods wereldwijde kerk en een eeuwenlange traditie.

 

Missie – De Protestantse gemeente te Harlingen – Midlum is een gemeenschap die

– de ontmoeting met God viert en uitdraagt;

– de boodschap van de Bijbel en de beleving van mensen vandaag betrekt op elkaar;

– stimuleert dat gemeenteleden elkaar aanvaarden en ieders geloofsbeleving respecteren;

– elk gemeentelid uitnodigt zijn / haar talenten in te zetten;

– gastvrijheid, omzien naar elkaar en de zorg voor mensen als kernwaarden ziet;

– van harte samenwerking met andere kerken en groepen zoekt,

ter bevordering van gerechtigheid en barmhartigheid in de samenleving en wereldwijd;

– omgevingsbewust is en duurzaamheid nastreeft.