Kerkblad

Getijdenstroom is het kerkblad voor de Protestantse Gemeente Harlingen – Midlum.
Het kerkblad verschijnt, maandelijks m.u.v. de zomervakantie, 11 maal per kalenderjaar.

Getijdenstroom vermeld een schat aan informatie over alles wat leeft in onze Protestantse Gemeente; in haar wijken, regionaal, landelijk en buiten de landsgrenzen. Een aantal vaste scribenten, aangevuld met enkele gastscribenten, verzorgen de verschillende rubrieken.

In het kerkblad worden de kerkdiensten, het kerkrijden en de collectedoelen voor de komende zon- en feestdagen vermeld. Verder zijn er columns, verslagen vanuit de kerkenraad en diverse colleges, algemene- en wijkberichten en informatie van (kerkelijke) instanties te vinden. Ook is er een jeugdpagina en een maandelijkse agenda.

Vorige