Welkom

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Harlingen – Midlum. Wij heten u graag persoonlijk welkom bij de erediensten en activiteiten van onze gemeente! Iedere zondag is er een dienst in de Grote Kerk in Harlingen.

Wekelijks zijn er verschillende andere activiteiten. Ook daarbij bent u van natuurlijk harte welkom! Graag verwijzen wij u naar onze agenda. Op deze website wordt de algemene informatie van onze Protestantse Gemeente getoond. Informatie over ons kerkblad Getijdenstroom vindt u op de pagina Kerkblad.

Gelet op de huidige fase van de coronapandemie – spannend en onzeker – en alle maatregelen van overheidswege die in verband daarmee van kracht zijn, heeft de kerkenraad besloten alle vormings- en toerustingsactiviteiten voor de maanden maart en april – zoals vermeld in het Kompasboekje 2020-2021 – te laten vervallen. Een pijnlijk besluit, maar in de huidige situatie het verstandigste.

Mocht er in de komende tijd aanleiding te zijn dit besluit wat aan te passen, dan zult u daarover via de gebruikelijke kanalen – de Zondagsbrief, Getijdenstroom, de website en/of e-mail – worden geïnformeerd.

10-4 – U kunt de Zondagsbrief van 11 april 2021 en de Liturgie downloaden als PDF.

Naar de kerkdiensten

Agenda

  1. Kerkdienst

    18 april - 09:30 - 11:00
  2. Kerkdienst

    25 april - 09:30 - 11:00