Livestream, zondagsbrief en liturgie – Zondag 24 september 2023


U bent van harte welkom in de dienst, of u kunt deze via onderstaande livestream volgen.
De kerkdienst begint deze Zondag om 10.00u.

Wij wensen u een gezegende Zondag toe!

Hier kunt u de Zondagsbrief en de Liturgie downloaden.
Om 11.15 uur is de Oecumenische zegenwens, op het plein buiten bij de kerk,
met de gezamenlijke kerken. Hiervan is ook een Liturgie beschikbaar.

 

Kerkdienst Grote Kerk Harlingen 24 september 2023 10:00 uur

Nieuws over Zondag 24 september en zondag 1 oktober

Zondag 24 september is de startzondag. Er is dan vanaf half tien een ontvangst in de kerk met koffie en thee. De dienst is van 10.00 – 11.00 uur. We luisteren dan naar een echt ‘Ga mee! – verhaal’ van Marcus, over de roeping van Levi, Marcus 2:13-17.

Om 11.15 uur is buiten bij het bordes op het Domplein de oecumenische zegenwens, waarbij de kerken, aangesloten bij de Werkgemeenschap, elkaar ontmoeten, delend is de éne zegen. Deze wordt omkleed en ingeleid met enkele liederen en gebeden. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door het korps van het Leger des Heils.

Zondag 1 oktober is er de jaarlijkse Israëlzondag, met medewerking van de cantorij. Deze dienst wordt tevens de heilige doop bediend.