Bevrijdingsconcert 5 mei – Grote kerk aanvang 20:00 uur

Bevrijdingsconcert 5 mei
Grote Kerk, aanvang 20.00 uur
Werkgemeenschap van Kerken in Harlingen

Eeuwe Zijlstra, orgel

Loek van der Heide, zang
Teunard van der Linden, verteller


Welkom

1. Orgelspel en samenzang,

Psalm 107:1, O.B. Psalm 107:4, Liedboek

1. Wilt God lof en eer geven,
groot is Zijn vriend’lijkheid
en Zijn goedheid verheven
blijft in der eeuwigheid.
Zij die vrij zijn gekocht,
zullen Zijn Naam verklaren,
en die God heeft gebrocht
uit angst en groot’ bezwaren.

 

4. Laat ons nu voor de Here
zijn goedertierenheid
toezingen en vereren
de God die ons bevrijdt.
Want wie zijn hulp verlangt,
Hem aanroept in gebeden,
verlost Hij uit de angst
en leidt Hij tot de vrede.

 

2. Marche Triomphale ‘Nun danket alle Gott’ Op.65, No.59
Sigfried Karg-Elert (1877-1933).

 

* Vertelling: ‘De Friese Willem van Oranje’

 

3. Orgel en zang: ‘Ave Maria’, Franz Schubert (1797-1828)

 

4. Suite in D HWV 341
Georg Friedrich Händel (1685-1759).

 

5. Improvisatie en samenzang ‘Wilt heden nu treden’

 

Wilt heden nu treden
voor God, den Here,
hem boven al loven van harte zeer,
en maken groot
zijns lieven namens ere,
die daar nu onzen vijand slaat terneer.

 

* Vertelling: ‘Parlez-vous Français?’

 

5. ‘O Heer die daer des Hemels tente spreyt’
Jan Zwart (1877-1937).
6. Konzert in d HWV 309
Georg Friedrich Händel (1685-1759).

 

* Vertelling: ‘Grote klokken zeggen Bim-bam’

 

8. Orgel en zang: ‘Panis Angelicus’, César Franck (1822-1890).

 

9. War March of the Priests (‘Athalie’)
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847).

 

10. Orgelimprovisatie en slotsamenzang, Psalm 124: 1 en 4

 

 1. Laat Israël nu zeggen blij van geest:
  Indien de Heer niet bij ons was geweest,
  toen vijandschap rondom was opgestaan,
  indien de Heer niet bij ons was geweest,
  Hij, onze hulp, wij waren lang vergaan.
  Die onze boeien slaakt, het is de Heer.
  Die voor de vrijheid waakt, het is de Heer.

  4. Die onze boeien slaakt, het is de Heer.
  Die voor de vrijheid waakt, het is de Heer.
  Door zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt.
  Ons heil is in de naam van God de Heer,
  die God, die aarde en hemel heeft gemaakt.

Er is een schaalcollecte bij de uitgang ter bestrijding van de onkosten.
Geen contanten? geen nood:
Stort uw bijdrage op NL97 RABO 0119 3989 07
t.n.v. Werkgemeenschap van Kerken, Harlingen

 

 

Gastvrij onthaal The Passion

 

Gastvrij onthaal The Passion
door de gezamenlijk kerken en christenen in Harlingen

Op Witte Donderdag 6 april vindt The Passion plaats in Harlingen. De plaatselijke kerken en christenen spelen hier enthousiast op in, met een gezamenlijk, gevarieerd en gastvrij programma. Zo kunnen gasten en pelgrims in de kerken in de binnenstad terecht vanaf 15.00 uur (z.o.z) voor een gesprek, ontmoeting, koffie en thee, het volgen van de live-uitzending, warmte, een gezamenlijk gebed, of om even van het toilet gebruik te maken. Aan alles is gedacht. Hiernaast is er een aantal kerkdiensten, uitlopend op een gezamenlijke stadsviering in de Grote Kerk bij het vallen van de avond, een sing-in met liederen uit alle windstreken, op de terp, waarop in de 8e eeuw al een kapel stond, in de dagen van Bonifatius en de missionering van Friesland.

Op het terrein is ook een Bijbelbus aanwezig. Verder is er muziek en zang in de buitenlucht en kunnen gasten via QR-codes op ‘toonhoogte’ van The Passion komen: van het samenbindende verhaal van Jezus’ lijden, dood en opstanding, als begin van nieuw leven, uitgewerkt in eigentijdse vertelvormen.

Het programma en de live-uitzending van de KRO-NCRV starten om half 9, met de processie achter het verlichte kruis door de stad, richting het hoofdpodium op de Willemskade (op het binnenterrein van de keermuur). Na afloop kunnen gasten nogmaals in een aantal kerken terecht voor ontmoeting en gesprek. Er zijn ook medewerkers met herkenbare shirts, waarmee een gesprek ‘van hart tot hart’ kan worden gevoerd. Alles op hoop van zegen en op een goed en veilig verloop van The Passion in Harlingen. Bijzonder!


PROGRAMMA

15.00 uur:            Alle kerken in de binnenstad open (tijden zie beneden)

16.00 uur:            Avondmaalsviering Verzorgingshuis De Spiker, ds Teunard van der Linden

16.30 uur:            Dienst van Schrift en Tafel, Nicolaaskerk Midlum,
                            ds. Rinske Nijendijk-Cnossen

16.30 uur:            Orgelhalfuur Grote Kerk; organist David de Jong

17.00 uur:            Eucharistieviering Witte Donderdag, St. Michaëlskerk, Zuiderhaven,
                            met bisschop Ron van den Hout, pastoor Marco Conijn en pastor Dorenda Gies

17.30 uur:            Orgelhalfuur Grote Kerk; organist Eeuwe Zijlstra

18.15 uur:            Samenzang met evangelische liederen, Grote Kerk, Kerkplein 3 (buiten)

18.30 uur:            Sing-in Grote Kerk, Kerkplein, met samenzang, gebed en stilte rond
                            een verlicht kruis; met diverse voorgangers, muziekkorps Leger des Heils
                            en orgel Eeuwe Zijlstra

19.15 uur:            Muziek muziekkorps Leger des Heils, Kerkplein (buiten)

20.30 uur:            Start processie en live-programma hoofdpodium KRO-NCRV ‘The Passion’

22.00 uur:            Einde live-uitzending, na-programma’s en gelegenheid tot nazit en
                           follow-up in de stadskerken.


Steun dit programma met uw gift: NL97 RABO 0119 3989 07 t.n.v. Werkgemeenschap van Kerken, Harlingen; ‘bijdrage The Passion’ en / of: NL31 INGB 0009 4775 26, Youth for Christ, Harlingen, o.v.v. ‘bijdrage The Passion’

Tijden dat de kerken open  zijn op 6 april:

A. >  Grote Kerk: Kerkpad                               15.00 – 23.00 uur

B. > R.K. Michaelkerk: Zuiderhaven open tot 23.00 uur

C. > CGKV De Haven: Noorderkade   15.00 – 23.00 uur

D. > Bethel Baptistengemeente: Lanen   19.15 – 23.00 uur

E. > Leger des Heils: William Boothstraat      vanaf 12.00 uur

F. > Doopsgezinde Vermaning: Zoutsloot   15.00 – 21.00 uur

 

Giro555 in actie voor slachtoffers aardbeving

Bij de aardbeving in Turkije en Syrië van maandag 6 februari zijn tienduizenden mensen getroffen door meerdere krachtige aardbevingen en naschokken. De bevingen veroorzaakten enorm veel schade, het dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 10.000 mensen en het aantal gewonden tot meer dan 15.000. Veel mensen zitten, vanwege instortingsgevaar, onbeschermd in de ijzige kou.

Verwacht wordt dat het aantal slachtoffers en het aantal doden nog toeneemt in de komende dagen. Er is dringend noodhulp nodig, op zowel de korte als langere termijn. De samenwerkende hulporganisaties slaan de handen ineen en roepen heel Nederland op om samen in actie te komen voor de slachtoffers van deze humanitaire ramp. Het gironummer is per direct geopend voor de slachtoffers in Turkije en Syrië.

Komende zondag gaat de Diaconie collecteren voor Giro 555.

GEEF NU