Livestream, zondagsbrief en liturgie – Zondag 5 november 2023


U bent van harte welkom in de dienst, of u kunt deze via onderstaande livestream volgen.

Wij wensen u een gezegende Zondag toe!

Hier kunt u de Zondagsbrief en de Liturgie downloaden.

Benieuwd naar overige kerkelijke activiteiten komende week?
Zie daarvoor het Kompasboekje en het overzicht met activiteiten en data.

 

Kerkdienst Grote Kerk Harlingen 5 november 2023 09:30 uur

Nieuws over Zondag 24 september en zondag 1 oktober

Zondag 24 september is de startzondag. Er is dan vanaf half tien een ontvangst in de kerk met koffie en thee. De dienst is van 10.00 – 11.00 uur. We luisteren dan naar een echt ‘Ga mee! – verhaal’ van Marcus, over de roeping van Levi, Marcus 2:13-17.

Om 11.15 uur is buiten bij het bordes op het Domplein de oecumenische zegenwens, waarbij de kerken, aangesloten bij de Werkgemeenschap, elkaar ontmoeten, delend is de éne zegen. Deze wordt omkleed en ingeleid met enkele liederen en gebeden. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door het korps van het Leger des Heils.

Zondag 1 oktober is er de jaarlijkse Israëlzondag, met medewerking van de cantorij. Deze dienst wordt tevens de heilige doop bediend.

Organiseren Fancy Fair 2023

Organiseren Fancy Fair 2023

Harlingen, 19 augustus 2023

Beste mensen,
Ook in 2023 is er weer een Fancy Fair organiseren in en rondom
de Grote Kerk.   Zet u 9 september a.s. in uw agenda?

De Fancy Fair commissie is druk bezig met de voorbereidingen. Voor nu zijn we ook op zoek naar mensen die kunnen helpen in de bloemenstand. Twee van het creatieve team zijn de dag van de Fancy Fair verhinderd. Dus bent u creatief en wilt u meehelpen in de dagen vooraf en de dag zelf om mooie bloemencreaties te maken laat het ons weten. Zijn er mensen die het leuk vinden om sponsoren te benaderen dan zijn we op zoek naar u!

Bij al deze activiteiten kunnen we niet zonder onze vrijwilligers. We hebben vrijwilligers nodig bij de opbouw en de voorbereidingen, de dag zelf en met het opruimen en schoonmaken.

Wij willen u vragen om u aan te melden via ons emailadres: fancyfairharlingen@gmail.com 

 

Verder kunnen we de volgende zaken heel goed gebruiken:

Cake en (appel)taart
Bloemen en groen uit eigen tuin
Kalebassen, courgettes etc. voor verkoop in de kramen
Jam, compote

Alvast vriendelijk dank,
De Fancy Fair commissie