ZWO-commissie

ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. De ZWO-commissie valt dan ook onder de diaconie. Een van de diakenen is ook afgevaardigd naar de ZWO-commissie, waar de commissie onderdeel van uitmaakt.  De ZWO-commissie richt zich met name op de naaste ver weg. De huidige ZWO-commissie bestaat uit zeven leden.

Op dit moment steunt ZWO Harlingen het project van Modavië van Kerk in Actie.

In 2022 is gekozen voor een meerjarig project Fryslân foar Moldavië van Kerk In Actie. De volgende projecten worden gesteund:

  • Bethania – opvang voor kinderen en ouderen;
  • Molovan Christian Aid (MCA) – kerken ondersteunen bij diaconale initiatieven, jongeren trainen om ouderen te helpen;
  • Homecare – verlenen van thuiszorg aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn en kennis delen;
  • Youth for Christ – opvang en ondersteuning van kinderen en jongeren om hen te laten weten dat ze geliefd zijn en betrokkenheid over en weer vergroten.

Wilt u ons steunen . Maak uw gift over op IBAN: NL33 RABO 0105 9321 91
tnv.: Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen ovv “Gift ZWO Moldavië”.
Alvast hartelijk bedankt.  (Deze rekening word beheert door de ZWO-commisie)