IDO

De afkorting staat voor Inter Diaconaal Overleg. In het IDO komen vertegenwoordigers van de diaconie / charitas van de verschillende kerken in de stad samen. Het IDO wil met gezamenlijke inspanning zo goed mogelijk inspringen op actuele hulpvragen en noden. Een van de activiteiten is de schuldhulpverlening; deze wordt gesteund door de gemeente Harlingen.