Voedselbank

Voedselbank “de helpende hand”.

Het doel van de voedselbank is mensen bij te staan door voedselpakketten beschikbaar te stellen in een periode waarin dat heel erg nodig is. Tegelijk wil de voedselbank meehelpen te zoeken naar een uitweg uit de problemen. De Helpende Hand is werkzaam in Harlingen en de Waadhoeke.

De voedselpakketten zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel niet kunnen rond komen. Bij toekenning van voedselpakketten volgt de voedselbank de landelijke criteria. Dat betekent dat er wordt uitgegaan van een besteedbaar inkomen dat mensen maandelijks overhouden voor voeding, kleding e.d. nadat de vaste lasten zoals huur, gas/water/licht en verzekeringen (en eventuele aflossingen) zijn betaald.

Als het besteedbaar inkomen per huishouden lager is dan de volgende bedragen per maand, komt het huishouden in aanmerking voor een voedselpakket: -Eenpersoonshuishouden €300. -Bij een meerpersoonshuishouden wordt dit bedrag voor iedere volgend gezinslid vermeerderd met €110.

Als u denkt voor steun van de voedselbank in aanmerking te komen, stuur dan een berichtje naar helpendehandharlingen@hotmail.com 

De Diaconie steunt al jaren de voedselbank door er collectes voor te bestemmen. Ook hebben we onze jaarlijkse voedselbankactie. Gemeenteleden kunnen dan, maar ook wekelijks voedselproducten mee naar de kerk nemen.

Wilt u ook de voedselbank steunen?
Dan kunt u uw gift overmaken naar:
De Diaconie NL79 RABO 0325560315 t.n.v. voedselbank

Of rechtstreeks naar: De voedselbank NL13 RABO 0123148111 t.n.v. de Helpende Hand


Foto: Vrijwilligers Doede en Aagje bezig met inpakken. 2-1-‘23