Kerktaxi

De kerktaxi bestaat uit een aantal vrijwilligers uit onze gemeente dat in het bezit is van een geldig rijbewijs, de beschikking heeft over een personenauto en zich in wil zetten voor het vervoer van gemeenteleden naar de kerk, voor aanvang van de kerkdienst, en daarna weer terug naar hun bestemming.

De kerktaxi rijdt voor een ieder die een kerkdienst bij wil wonen, maar zelf niet in staat is op de plaats te komen waar, op dat moment, de dienst gehouden gaat worden.

Als u gebruik wilt maken van de kerktaxi kunt u dit een dag van te voren doorgeven aan de coördinator.

Wilt u onze groep komen versterken of heeft u vragen over het Kerkrijden?

U kunt zich aanmelden bij coördinator, Oane Zuidema; tel.: 0517-430093 of 06-22066171.