Koren

Er zijn drie koren gelieerd aan onze Protestantse gemeente: de Cantorij van de Grote Kerk, Mannenkoor Con Amore en het Christelijk Gemengd Koor. Zij zingen alle drie met enige regelmaat in de dienst en bij andere gelegenheden. Half oktober zingen alle koren samen op een Korenmiddag.

 

De Cantorij van de Grote Kerk oefent elke woensdag van 19.45 tot 21.45 in de Nicolaaskerk in Midlum.
Contactpersoon, Jet Twijnstra

 

Mannenkoor “Con Amore” oefent elke maandagavond in de Nicolaaskerk in Midlum.
Contactpersoon, R. Nieuwsma

 

Het Christelijk Gemengd Koor oefent elke dinsdagavond in de Nicolaaskerk in Midlum.
Contactpersoon, Willie Wegman