Werkgroep eredienst

De werkgroep eredienst vergadert ca. eens per kwartaal over alle zaken rond de kerkdienst, bespreekt (onderdelen van) de liturgie en regelt de verdeling van de koren over het jaar. De kerkenraad vraagt de werkgroep ook regelmatig om advies.