Afscheid Midlumerlaankerk – historisch overzicht op GereformeerdeKerken.info

Op de website, GereformeerdeKerken.info, verscheen kort nadat we afscheid hebben genomen van de Midlumerlaankerk, het eerste deel van een historisch overzicht betreffende de voormalige Gereformeerde Kerk te Harlingen.

Als kerkenraad zijn we er van overtuigd dat veel van onze gemeenteleden het verhaal graag zullen willen lezen. We hebben toestemming gekregen om dit artikel met u te delen. Via onderstaande link komt u rechtstreeks op hun website. 

De link voor deel 1:
https://gereformeerdekerken.info/2021/03/16/de-gereformeerde-kerk-te-harlingen-1/
Afgelopen dagen werd ook deel 2 en deel 3 eraan toegevoegd. Onderaan deel 1 staat nu
een link die u doorverwijst naar het tweede deel van het verhaal. En onderaan deel 2 staat
dan weer een link met doorverwijzing naar deel 3.


Wilt u rechtstreeks naar deel 2 gaan dan is dit de link die daarbij hoort:
https://gereformeerdekerken.info/2021/03/18/de-gereformeerde-kerk-te-harlingen-2/
en tot slot de link voor het derde en laatste deel 3.
https://gereformeerdekerken.info/2021/03/20/de-gereformeerde-kerk-te-harlingen-3/

N.B. Op de komende zondagbrief zullen we de betreffende link(s) ook nog een keer
vermelden.
Mede namens het redactie team GereformeerdeKerken.info wens ik u veel leesplezier.

Hartelijke groet van uw scriba

Stille Week – toelichting bij de kerkdiensten

Bij de kerkdiensten

In de Stille Week zijn er drie online vespervieringen op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond. Deze diensten beginnen allen om 19.00 uur.

Op Witte Donderdag zal een dienst van Schrift en Tafel worden uitgezonden. Gemeenteleden wordt gevraagd thuis brood en wijn klaar te zetten, om zo het Avondmaal thuis mee te vieren. Op deze wijze kan op de avond van de inzetting van het Avondmaal de Maaltijd van de Heer toch gevierd worden. De viering wordt ingeleid met een bijzonder orgelwerk van Feike Asma over Psalm 42, gespeeld door Eeuwe Zijlstra.
De Psalm begint in de diepte: “o mijn ziel, wat buigt ge u neder” en eindigt in de hoogte: “maar de HEER zal uitkomst geven.” Ook zo mogen wij ons hart naar omhoog heffen.

Op Goede Vrijdag wordt de vesperdienst geleid door Cees Glashouwer. Eeuwe speelt in deze dienst van componist Hubert Parry (1848 – 1918) een bewerking van het lied “Eventide”, de bekende melodie van “Blijf mij nabij.”

Tijdens de Paaswakeviering wordt de nieuwe Paaskaars de kerk in gedragen en zal Bachcantate 18 “Zoals de regen en de sneeuw” in delen klinken (BWV 18: Gleichwie der Regen und Schnee). De opnamen werden gemaakt tijdens de (gestreamde) Bachcantatedienst afgelopen 21 maart vanuit het kerkje van Sijbrandaburen. Bach componeerde de muziek naar aanleiding van Jesaja 55 en Lucas 8, de gelijkenis van de zaaier. Tijdens de dienst zal nog een aantal andere schriftlezingen klinken en tegen het eind van de dienst een prachtig Paaslied, door Bach op muziek gezet.

Eerste Paasdag, zondag 4 april, wordt een livestream Paasdienst uitgezonden vanuit de Grote Kerk. Tijdens deze dienst zullen het Paasproject met de kinderen en het liturgisch bloemschikken in de Veertigdagentijd worden afgesloten.
De dienst eindigt met ‘U zij de glorie’!