Collecte: Vluchtelingen in Griekenland – Zondag 12 december

Geef Licht!
Zondag 12 december – Collecte bestemd voor vluchtelingen in Griekenland

‘Ik hoop dat er ooit overal vrede is. Dat ik niet alleen als vluchteling word gezien, maar gewoon als mens’. Dat is de vurige wens van Ilana, 18 jaar. Vier jaar geleden vluchtte ze samen met haar ouders uit Afghanistan. Na een lange, gevaarlijke reis kwamen ze in een vluchtelingenkamp op Lesbos. Ze hoopten op een beter leven, maar het leven in het kamp is verschrikkelijk.
De situatie in de Griekse vluchtelingenkampen is schrijnend. Mensen wonen dicht op elkaar en het is er onveilig. Soms is er geen eten, geen water en geen plek om te slapen. In de winter is het bitter koud en in de zomer verzengend heet. Minderjarige vluchtelingen, die zonder ouders naar Griekenland zijn gevlucht, zwerven soms maandenlang alleen over straat zonder enige hulp. De hulp van de Griekse partnerorganisaties van Kerk in Actie is hard nodig. Vluchtelingen die op Lesbos aankomen, ontvangen een pakket voor eerste levensbehoeften, met een slaapzak, hygiëneartikelen, kleding en indien nodig medicijnen of babyvoeding. Kinderen kunnen lessen wiskunde, Engels en Grieks volgen. In Athene krijgen vluchtelingengezinnen voedsel- en hygiënepakketten.
Geef ook ! Met de kerstcampagne ‘Geef Licht’ zet Kerk in Actie zich in voor vluchtelingenkinderen in Griekenland en wereldwijd. Doet u mee?
Maak uw gift over op het rekeningnummer van de: Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen NL79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. ‘Vluchtelingenkinderen Griekenland’.
Alvast hartelijk dank!