Kerkdiensten

De eredienst op de zondagmorgen begint om 09:30 uur. 

Er zijn jaarlijks 11 zgn. Plus-diensten rond een bepaald thema. Deze diensten zijn laagdrempelig en worden (mede)voorbereid door vrijwilligers/ werkgroepen uit onze kerk. Een voorbeeld hiervan is de zgn. “Pake en Beppe-dienst”, waarin speciaal aandacht is voor onze jongste en oudste leden.  

Aankomende diensten
Klik door naar de kalender voor de eerstvolgende kerkdiensten.