Kerkdiensten

De eredienst op de zondagmorgen begint om 09:30 uur. De kerkenraad heeft besloten om weer kerkdiensten te houden, inmiddels met maximaal 100 gemeenteleden. Aanmelden kan bij de scriba, zie hiervoor de zondagsbrief. De kerkdiensten zijn ook te volgen via de livestream. Zie hiervoor de berichten.

Er zijn jaarlijks 11 zgn. Plus-diensten rond een bepaald thema. Deze diensten zijn laagdrempelig en worden (mede)voorbereid door vrijwilligers/ werkgroepen uit onze kerk. Een voorbeeld hiervan is de zgn. “Pake en Beppe-dienst”, waarin speciaal aandacht is voor onze jongste en oudste leden.  

Aankomende diensten
Klik door naar de kalender voor de eerstvolgende kerkdiensten.