Kernwaarden

Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat;
ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam.
Zo is het ook met het lichaam van Christus.”

Al vele eeuwen vormen mensen die met elkaar het leven delen in een geloofsgemeenschap “de kerk”. Deze mensen horen bij elkaar, omdat ze bij Christus horen (1 Kor. 12:12).

Visie – Wij zijn een visionaire gemeente die:
– zich gedragen weet door de Bijbelse boodschap van Gods liefde voor mensen;
– zich verbonden weet met Jezus Christus, de gekruisigde én levende Heer;
– zich, aangezet door de Geest, wil bewegen op de weg van Gods koninkrijk,
in het voetspoor van Jezus Christus, en;
– beseft dat zij deel uitmaakt van een eeuwenlange traditie.

Missie – Wij willen een gemeenschap met een missie zijn:
– waar de ontmoeting met God, Jezus en de Heilige Geest wordt gevierd en uitgedragen;
– waar de beleving van mensen in de hedendaagse tijd en de boodschap van de Bijbel op elkaar betrokken worden;
– waar ruimte is voor de verschillende generaties in diverse vormen van viering;
– waar gemeenteleden elkaar aanvaarden en ieders geloofsbeleving respecteren;
– waar elk gemeentelid uitgenodigd wordt zijn of haar talenten in te zetten;
– waar omzien naar mensen in en buiten de gemeente alsmede gastvrijheid hoog in het vaandel staan, en;
– die de samenwerking met andere kerken en andere groepen zoekt,
ter bevordering van gerechtigheid en barmhartigheid in de samenleving.

Meer weten? Lees ons beleidsplan 2016-2020 “Brug naar de kerk van morgen”. [PDF]