Kompasboekje

Dit boekje, dat jaarlijks in september verschijnt, bevat een duidelijk overzicht van alle seizoenactiviteiten die onder Vorming en Toerusting vallen. Het wordt samengesteld door de commissie Vorming en Toerusting en verspreid onder alle kerkelijke adressen. Ook liefhebbers en belangstellenden zijn welkom om aan de activiteiten mee te doen. Voor hen wordt een extra aantal boekjes gedrukt.

Hier vind u de links naar het Kompasboekje en naar de Beknopte Jaarkalender