Zondagsbrief en liturgie – Zondag 23 juni – 11.00u – locatie: St. Michaëlkerk


U bent van harte welkom in de oecumenische dienst. De kerkdienst deze zondag is gezamenlijk in de R.K. St. Michaëlkerk aan de Zuiderhaven en start om 11.00 uur. Voorgangers zijn pastoor Marco Conijn en dominee Teunard van der Linden. Er zal geen livestream beschikbaar komen.

Wij wensen u een gezegende Zondag toe!

Hier kunt u de Zondagsbrief en de Liturgie downloaden.

Benieuwd naar overige kerkelijke activiteiten komende week?
Zie daarvoor het Kompasboekje en het overzicht met activiteiten en data.