Psalmen in de nacht

In het hart van het Oude of Eerste Testament is het boek van de Psalmen opgenomen. Honderdvijftig stuks. Heel veel Bijbelgeleerden denken dat er nog meer Psalmen geschreven zijn. Maar bij het samenstellen van het Boek der Boeken gaven deze 150 Psalmen, verdeeld in vijf boeken, een prachtig inzicht in de zo menselijke herkenbare inhoud en diepe betekenis van deze gebeden. Eigenlijk gedichten die zo prachtig ‘’gecomponeerd’’ zijn met allerlei Bijbelteksten. Samengesteld in de traditie, geleerdenschool, van o.a. David, de Korachieten en Asaf. En de traditie heeft ook al heel lang meegegeven dat de Psalmen gezongen moeten worden. Bij de Harp of de Lier tot eer van de Here God. Ook vroeger kende men de kracht van het gezang. Immers zingen is twee keer bidden. En de herhaling van de verzen en de kracht van de inhoud kan een mens diep raken, als het ware ‘’optillen’’ in het moeilijke bestaan. Bij ziekte en tegenspoed troosten en bemoedigen. Zie o.a. Psalm 138.

Het gehele artikel over ‘Psalmen in de nacht’ vindt u in Getijdenstroom nr. 4