Gastvrij onthaal The Passion

 

Gastvrij onthaal The Passion
door de gezamenlijk kerken en christenen in Harlingen

Op Witte Donderdag 6 april vindt The Passion plaats in Harlingen. De plaatselijke kerken en christenen spelen hier enthousiast op in, met een gezamenlijk, gevarieerd en gastvrij programma. Zo kunnen gasten en pelgrims in de kerken in de binnenstad terecht vanaf 15.00 uur (z.o.z) voor een gesprek, ontmoeting, koffie en thee, het volgen van de live-uitzending, warmte, een gezamenlijk gebed, of om even van het toilet gebruik te maken. Aan alles is gedacht. Hiernaast is er een aantal kerkdiensten, uitlopend op een gezamenlijke stadsviering in de Grote Kerk bij het vallen van de avond, een sing-in met liederen uit alle windstreken, op de terp, waarop in de 8e eeuw al een kapel stond, in de dagen van Bonifatius en de missionering van Friesland.

Op het terrein is ook een Bijbelbus aanwezig. Verder is er muziek en zang in de buitenlucht en kunnen gasten via QR-codes op ‘toonhoogte’ van The Passion komen: van het samenbindende verhaal van Jezus’ lijden, dood en opstanding, als begin van nieuw leven, uitgewerkt in eigentijdse vertelvormen.

Het programma en de live-uitzending van de KRO-NCRV starten om half 9, met de processie achter het verlichte kruis door de stad, richting het hoofdpodium op de Willemskade (op het binnenterrein van de keermuur). Na afloop kunnen gasten nogmaals in een aantal kerken terecht voor ontmoeting en gesprek. Er zijn ook medewerkers met herkenbare shirts, waarmee een gesprek ‘van hart tot hart’ kan worden gevoerd. Alles op hoop van zegen en op een goed en veilig verloop van The Passion in Harlingen. Bijzonder!


PROGRAMMA

15.00 uur:            Alle kerken in de binnenstad open (tijden zie beneden)

16.00 uur:            Avondmaalsviering Verzorgingshuis De Spiker, ds Teunard van der Linden

16.30 uur:            Dienst van Schrift en Tafel, Nicolaaskerk Midlum,
                            ds. Rinske Nijendijk-Cnossen

16.30 uur:            Orgelhalfuur Grote Kerk; organist David de Jong

17.00 uur:            Eucharistieviering Witte Donderdag, St. Michaëlskerk, Zuiderhaven,
                            met bisschop Ron van den Hout, pastoor Marco Conijn en pastor Dorenda Gies

17.30 uur:            Orgelhalfuur Grote Kerk; organist Eeuwe Zijlstra

18.15 uur:            Samenzang met evangelische liederen, Grote Kerk, Kerkplein 3 (buiten)

18.30 uur:            Sing-in Grote Kerk, Kerkplein, met samenzang, gebed en stilte rond
                            een verlicht kruis; met diverse voorgangers, muziekkorps Leger des Heils
                            en orgel Eeuwe Zijlstra

19.15 uur:            Muziek muziekkorps Leger des Heils, Kerkplein (buiten)

20.30 uur:            Start processie en live-programma hoofdpodium KRO-NCRV ‘The Passion’

22.00 uur:            Einde live-uitzending, na-programma’s en gelegenheid tot nazit en
                           follow-up in de stadskerken.


Steun dit programma met uw gift: NL97 RABO 0119 3989 07 t.n.v. Werkgemeenschap van Kerken, Harlingen; ‘bijdrage The Passion’ en / of: NL31 INGB 0009 4775 26, Youth for Christ, Harlingen, o.v.v. ‘bijdrage The Passion’

Tijden dat de kerken open  zijn op 6 april:

A. >  Grote Kerk: Kerkpad                               15.00 – 23.00 uur

B. > R.K. Michaelkerk: Zuiderhaven open tot 23.00 uur

C. > CGKV De Haven: Noorderkade   15.00 – 23.00 uur

D. > Bethel Baptistengemeente: Lanen   19.15 – 23.00 uur

E. > Leger des Heils: William Boothstraat      vanaf 12.00 uur

F. > Doopsgezinde Vermaning: Zoutsloot   15.00 – 21.00 uur