Collecte: Opvang en scholing van kwetsbare kinderen – Zondag 5 december

Opvang en scholing van kwetsbare kinderen
Zondag 5 december Kerk in Actie Zending in Rwanda

Collecte zondag 5 december

Kent u mensen die met hiv besmet zijn? Stel dat u zelf besmet zou zijn, zou u het dan vertellen aan uw vrienden, uw buren? Stel dat je als kind besmet bent geraakt bij je geboorte via je moeder?
Kinderen in Rwanda hebben daarmee te maken. Tegen de tijd dat ze te horen krijgen dat ze met hiv besmet zijn, zijn hun ouders soms al overleden aan aids en groeien ze op bij familieleden, bijvoorbeeld hun oma. Als kinderen horen dat ze hiv hebben, stort hun wereld in: Hussein werd boos, zag het leven niet meer zitten, wilde niet meer naar school. Tegenwoordig kan ook Hussein in Rwanda een zorgverzekering en medicijnen krijgen. Maar dat is natuurlijk zwaar spul, die je moet innemen met genoeg goede voeding. Dat is voor arme mensen nogal eens een probleem. Vandaag collecteren we voor het werk van Kerk in Actie, voor kinderen zoals Hussein in Rwanda. Dankzij uw bijdrage kan hij ieder weekend met lotgenoten bij elkaar komen. Hij krijgt steun om zijn opleiding af te maken. Hij heeft leren omgaan met zijn ziekte en staat weer positiever in het leven. Zijn moeder krijgt hulp om haar gezin van goede voeding te voorzien.


U kunt dit werk steunen door uw gift over te maken op het rekeningnummer van de:
Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen NL79 RABO 0325 5603 15 o.v.v. ‘Kinderen Rwanda’. Helpt u mee?
Hartelijk dank! Dankzij uw bijdrage kunnen meer Rwandese kinderen met hiv ondersteund worden.