Bevrijdingsconcert 5 mei – Grote kerk aanvang 20:00 uur

Bevrijdingsconcert 5 mei
Grote Kerk, aanvang 20.00 uur
Werkgemeenschap van Kerken in Harlingen

Eeuwe Zijlstra, orgel

Loek van der Heide, zang
Teunard van der Linden, verteller


Welkom

1. Orgelspel en samenzang,

Psalm 107:1, O.B. Psalm 107:4, Liedboek

1. Wilt God lof en eer geven,
groot is Zijn vriend’lijkheid
en Zijn goedheid verheven
blijft in der eeuwigheid.
Zij die vrij zijn gekocht,
zullen Zijn Naam verklaren,
en die God heeft gebrocht
uit angst en groot’ bezwaren.

 

4. Laat ons nu voor de Here
zijn goedertierenheid
toezingen en vereren
de God die ons bevrijdt.
Want wie zijn hulp verlangt,
Hem aanroept in gebeden,
verlost Hij uit de angst
en leidt Hij tot de vrede.

 

2. Marche Triomphale ‘Nun danket alle Gott’ Op.65, No.59
Sigfried Karg-Elert (1877-1933).

 

* Vertelling: ‘De Friese Willem van Oranje’

 

3. Orgel en zang: ‘Ave Maria’, Franz Schubert (1797-1828)

 

4. Suite in D HWV 341
Georg Friedrich Händel (1685-1759).

 

5. Improvisatie en samenzang ‘Wilt heden nu treden’

 

Wilt heden nu treden
voor God, den Here,
hem boven al loven van harte zeer,
en maken groot
zijns lieven namens ere,
die daar nu onzen vijand slaat terneer.

 

* Vertelling: ‘Parlez-vous Français?’

 

5. ‘O Heer die daer des Hemels tente spreyt’
Jan Zwart (1877-1937).
6. Konzert in d HWV 309
Georg Friedrich Händel (1685-1759).

 

* Vertelling: ‘Grote klokken zeggen Bim-bam’

 

8. Orgel en zang: ‘Panis Angelicus’, César Franck (1822-1890).

 

9. War March of the Priests (‘Athalie’)
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847).

 

10. Orgelimprovisatie en slotsamenzang, Psalm 124: 1 en 4

 

 1. Laat Israël nu zeggen blij van geest:
  Indien de Heer niet bij ons was geweest,
  toen vijandschap rondom was opgestaan,
  indien de Heer niet bij ons was geweest,
  Hij, onze hulp, wij waren lang vergaan.
  Die onze boeien slaakt, het is de Heer.
  Die voor de vrijheid waakt, het is de Heer.

  4. Die onze boeien slaakt, het is de Heer.
  Die voor de vrijheid waakt, het is de Heer.
  Door zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt.
  Ons heil is in de naam van God de Heer,
  die God, die aarde en hemel heeft gemaakt.

Er is een schaalcollecte bij de uitgang ter bestrijding van de onkosten.
Geen contanten? geen nood:
Stort uw bijdrage op NL97 RABO 0119 3989 07
t.n.v. Werkgemeenschap van Kerken, Harlingen