Vacatures

In de kerk zijn veel mensen, gemeenteleden en sympathisanten, actief.
Mensen die op verschillende manieren hun steentje bijdragen aan het werk in de gemeente.

In onze Protestantste Gemeente zijn vele vrijwilligers actief. Bijvoorbeeld als hulp-koster, bezorger van het kerkblad Getijdenstroom en van de jaarlijkse Aktie Kerkbalans. Maar natuurlijk ook als ouderling, kerkrentmeester en diaken. Verder zijn er o.a. de leden van werkgroepen voor vorming- en toerusting, voor liturgie en eredienst. En de leiding van de kindernevendienst, jeugdkerk en het clubwerk. Te veel om hier allemaal te noemen…

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met de scriba.