Contact

Postadres
Protestantse Gemeente te Harlingen – Midlum
Kerkpad 32, 8861 ES Harlingen

Bezoekadressen                                                Kosters
Grote Kerk en                                                      mw. G. de Roos en
Diaconiegebouw De Hoeksteen                          dhr. K. van den Nieuwenhuizen
Kerkpad 32                                                           0517 412 098
8861 ES Harlingen                                              grotekerk@pg-harlingen.nl

Midlumerlaankerk                                                dhr. K. van den Nieuwenhuizen
Midlumerlaan 24                                                   0517 412 098
8861 JL Harlingen                                                midlumerlaankerk@pg-harlingen.nl

Nicolaaskerk                                                        dhr. T. Sikkema
Kerkstraat 1                                                          06 2759 5743
8872 NH Midlum                                                   nicolaaskerk@pg-harlingen.nl

Kerkenraad                                                         Predikanten
dhr. H. Bloemhof, voorzitter                                 ds. L.W. Nijendijk
06 5318 4015                                                    0517 412 685
voorzitter@pg-harlingen.nl                            b.nijendijk@home.nl

mw. A. van der Kooi- Zegel, scriba                      ds. T.G. van der Linden
0517 851 995                                                     06 2674 1115
scriba@pg-harlingen.nl                                  tglinden@gmail.com

Diaconie                                                              Kerkrentmeesters
dhr. S. Wijbenga, voorzitter                                 mw. J. Keulen, voorzitter
mw. C. van der Meulen, secretaris                      mw. T. Glashouwer, secretaris
diaconie@pg-harlingen.nl                              kerkrentmeesters@pg-harlingen.nl

Jeugdouderlingen                                              Redactie website
dhr. J. van der Tuin                                              dhr. D. van Mierlo
mw. Y. Miedema- Hiemstra                                  vacature
jeugd@pg-harlingen.nl                                  website@pg-harlingen.nl

Redactie Getijdenstroom                                  Bezorging/ abonnement kerkblad
dhr. J. van der Tuin                                              dhr. J. van Wilsum
0517 431 575                                                     0517 412 293 (of 0517 431 575)
getijdenstroom@pg-harlingen.nl                    abonnee@getijden-stroom.nl

Scriba                                                                  Administratie ledenbestand
mw. A. van der Kooi- Zegel                                  dhr. B.van Mierlo
P/a. Kerkpad 32, 8861 ES Harlingen                    P/a. Kerkpad 32, 8861 ES Harlingen
0517 851 995                                                     0517 415 801
scriba@pg-harlingen.nl                                    ledenadmin@pg-harlingen.nl