Toelichting bij de kerkdienst van Zondag 25 september 2022: Startzondag

Zondag 25 september is het Startzondag. Deze dienst begint om 10.00 uur. Het koffiedrinken in de kerk is dit keer niet na de dienst, maar vooraf. Het thema van de startzondag is ‘Wegen van zegen’. We lezen over Mozes op de Horeb bij de brandende braamstruik, waar God zich met hem verbindt en daarnaast de gelijkenis van de zaaier. De dienst wordt besloten buiten op het Domplein, om 11.15 uur, samen met de andere kerken in de stad, die samenkomen voor het oecumenische zegenmoment aan het slot van de Vredesweek. E.e.a. vindt plaats bij het bordes en het grasveld voor de Michaelschool. De Brassband van het Leger des Heils zal de samenzang begeleiden. De voorgangers spreken samen de (ongedeelde!) zegen uit. Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting rond de twaalf koffietafels in het gras.
Zegt het voort!