Toelichting bij de kerkdienst van Zondag 18 september 2022: Vredeszondag

Zondag 18 september is het Vredeszondag. Hier doen alle kerken, lid van de Oecumenische Raad van Kerken in ons land aan mee. Dit keer is het gebed om vrede extra nodig en bijzonder, met een oorlog dichtbij en vluchtelingen uit oorlogsgebied in ons midden. U krijgt de Vredeskrant uitgereikt met meer informatie en bijzonderheden. Voorganger is ons gemeentelid ds. Dirk Kamminga. Eeuwe bespeelt het orgel, en die twee werkten eerder samen op Ameland. De Evangelielezing bij de start van de Vredesweek is uit Lucas 18, de gelijkenis over de rijke man en de arme Lazarus. Een Bijbelverhaal met een verrassend actuele boodschap.