Toelichting bij de kerkdienst van Zondag 11 september 2022: Kraakdienst

We lezen verder in Exodus, het tweede hoofdstuk, dat vertelt over de vlucht van Mozes uit Egypte en zijn verblijf in Midian. Daar leert hij als voormalige prins herderen over de kudde, als beeld en leerschool van zijn komende taak om het volk uit Egypte te leiden. Let op : deze dienst wordt aangekondigd als ‘kraakdienst’: de oplossing die de kerkenraad vorig jaar al vond voor de zondag na de fancy fair. U wordt gevraagd allemaal zoveel mogelijk op de kraken plaats te nemen. De voorganger blijft de hele dienst ‘op ooghoogte’ op de preekstoel. We kunnen mooi elkaar in wisselzang toezingen op de kraken en hebben even het idee bij het Loofhuttenfeest te zijn. Voor wie de trap te machtig is, zal een gedeelte beneden ingeruimd worden voor de dienst.