U bevindt zich op de publicatiepagina in het kader van de ANBI-wetgeving.
Onze kerk is een
ANBI, dat staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling.

Actuele gegevens worden jaarlijks, vóór 01 juli, via deze pagina gepubliceerd.
Heeft u vragen/ opmerkingen, dan kunt u die via de scriba aan ons doorgeven.

– Beleidsplan 2016 – 2020 PG Harlingen – Midlum “Brug naar de kerk van morgen”
– Beleidsplan “Diaconie 2018 – 2022”

Financiële verantwoording van het College van Kerkrentmeesters:
ANBI rapport

Financiële verantwoording van het College van Diakenen:

ANBI rapport