Pastoraatsgroep

De predikant organiseert driemaal per jaar een avond met de Pastoraatsgroep: met alle vrijwilligers en ambtsdragers die bij het bezoek- en contactwerk in de wijk betrokken zijn. Doel van de avond is uitwisseling, toerusting, overleg en stimulering. De wijkouderlingen en bezoekmedewerkers bezoeken (de) gemeenteleden van hun wijk aan huis; de contactpersonen onderhouden contact met een aantal adressen en helpen ‘post’ van de kerk te bezorgen, waaronder de paas- en kerstgroet en het Kompasboekje met een overzicht van het winterwerk. Leden van de pastoraatsgroep helpen ook bij het uitzetten van de Actie Kerkbalans.