Consistorie

De wijkouderlingen en predikanten vormen samen het consistorie. Dit komt bijeen in de oneven maanden om het bezoekwerk door te spreken en te coördineren. Ook worden adreslijsten, de zieken en wie aandacht nodig hebben doorgenomen. De werkverdeling tussen de predikanten valt ook onder het consistorie.