Bezoekwerk

De wijkpredikant verricht zijn bezoekwerk aan de wijkadressen. Hij krijgt zijn informatie rechtstreeks van de betrokkene(n), via de wijkouderlingen en/of contactpersoon, of vanuit de gemeente. De predikant bezoekt ook de zieken in het ziekenhuis. De ouderenpastor onderhoud het contact met gemeenteleden in de zorginstellingen en verpleeghuizen en 80+ adressen in de wijk.

Is er per wijk zoveel mogelijk een wijkteam, waarin samengewerkt wordt en afspraken worden gemaakt over het bezoekwerk en de adressen.