Livestream opening Tsjerkepaad – zaterdag 26 juni 2021 – 13.30u

Zaterdag 26 juni 13.30 uur Grote Kerk: Livestreampresentatie (zie onderstaande link)

Thema: “Kerk in verleden, heden en toekomst”

PROGRAMMA
– Opening door Gerrit Groeneveld: “Wat gaat er dit jaar gebeuren?”
– Verhalenverteller Frank Belt: “De martelaren van Harlingen”
– Korte Presentatie geschiedenis kerk, Teunard van der Linden
– Presentatie nieuwe promotiefilm Tsjerkepaad
– Frank Belt: de eerstesteenlegging van de Grote Kerk, met muziek van Eeuwe Zijlstra
– Presentatie De Dom van Almenum, Jan Meijer en Teunard van der Linden
– Orgelbespeling, Eeuwe Zijlstra
– Aanbieden eerste boek geschiedenis Tsjerkepaad aan gedeputeerde Klaas Fokkinga
van de provincie Fryslân
– Dank- en slotwoord door Gerrit Groeneveld
– Lied 175, ‘Wij hebben een sterke stad’, orgel en zang Jannie Brandsma.

Dit programma is het startschot van de opening van weer vele Friese kerken op zaterdagmiddag tot half september. Zie verder: www.tsjerkepaad.nl