Introductie Bijbel365

Introductie project Bijbel365, door ds. T.G. van der Linden:

Veel dingen zijn onvast en onzeker in deze tijd.
Maar altijd klinkt het Woord van God.
Zondags in de kerk, maar ook door de week.
Als Woord voor elke dag.
Vroeger kenden we in de kerk de voorlezer,
die tot taak had de Schriften voor te lezen
tijdens de dienst van het Woord.
Tegenwoordig is deze taak
toevertrouwd aan de lectoren.

Het zou mooi zijn, als het Woord van God
daadwerkelijk elke dag klinkt.
Daarvoor is dit project opgezet: met het doel
de Bijbel 365 dagen lang voor te lezen
en door te lezen, elke dag twee hoofdstukken.
De opnamen komen op de website te staan,
zodat iedereen elk moment kan aanhaken.

Je kunt je aanmelden als voorlezer
en helpen deze tocht door het Bijbelse landschap
te laten slagen. In de Bijbel staan prachtige verhalen,
gedichten, Psalmen, spreuken, profetische teksten,
geboden, beloften, etc. Ze komen allemaal aan bod.
Als we blijven lezen, dóórlezen, nu een keer echt.
Het zekere Woord als tegenwicht
van onzekere tijden. Doe mee!

(Coördinator voorlezen en plaatsen:
Hildo Mellema, h.d.mellema@gmail.com)