Collecte: Jeugdwerk van de Protestantse Kerk – Zondag 19 december

Jongeren doorleven het kerstverhaal
Welke afwegingen maakte de herbergier toen Jozef en Maria voor zijn deur stonden? Wat ging er om in de herders toen ze de engelen hoorden zingen? En wat dachten de Wijzen toen ze de ster volgden?


Met de KerstChallenge – een spel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk – kruipen jongeren in de huid van de personages uit het kerstverhaal. De KerstChallenge is een uitdaging om het kerstverhaal op een nieuw manier te beleven. Jongeren doen opdrachten, lossen puzzels op en verzamelen zoveel mogelijk punten. Maar liefst zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee.

Helpt u mee het jeugdwerk te ondersteunen? Maak uw gift over op het rekeningnummer van de:
Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen NL79 RABO 0325 5603 15 o.v.v. ‘Jeugdwerk PKN december’.
Hartelijk dank!