Bijzondere diensten in oktober

Jongerendienst 10 oktober

Als alle voorbereidingen lukken, hopen we op zondag 10 oktober een Jongerendienst te vieren, waaraan een aantal
jongeren zal meewerken en een pleeggezin met kinderen te gast is. 

Hoe ziet een kerkdienst eruit, als je daar voor het eerst komt? Waar staat de kerk voor? Wie is God en kunnen wij hem kennen? Waarom zou ik geloven? Wat doen we als we bidden?

Zomaar een paar vragen die passen bij een programma van kennismaking met de kerk. De dienst zal laagdrempelig zijn, met deels eigentijdse muziek, de preek een creatieve voordracht met een voorwerpentafel. Zo hopen we met woord en beeld, een aantal eigentijdse liederen en de vaste onderdelen van een kerkdienst op een mooi programma en een bijzondere ontmoeting.


Trompetmuziek 17 oktober

Deze zondag begeleidt een gelegenheidsensemble van blaasinstrumenten de liederen en samenzang.

Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijk Hem!
Citer, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Bijbelzondag / gezinsdienst 31 oktober

De nieuwste Bijbelvertaling, de NBV21, wordt deze zondag gelanceerd. Op de dag van de Reformatie: 31 oktober. De Bijbel is onmisbaar, en altijd onmisbaar geweest: een leidraad en gids, die ons vertelt over Gods grootheid en liefde.

Rondom de Bijbel en de Bijbelse opdracht om mens te zijn met elkaar, mogen wij gemeente zijn, jong en oud! We kijken graag rond deze dienst in de Nieuwe Bijbel.