Bijbel365: leesrooster en opnames 9e week

We zijn met het project Bijbel365 nu in de 9e week van het leesrooster.

In maart lezen we Matteus + Titus, samen met Spreuken. 
In april lezen we Jessaja.

Alle opnames, ingedeeld naar maand en week, worden geplaatst op de pagina Bijbel365.
U kunt daar alle opnames terug vinden. Volgende worden telkens toegevoegd.

Hieronder de opnames van deze week, met een link naar de betreffende opnames:

Zondag 27 maart: Matteus 27 en Spreuken 27
Maandag 28 maart: Matteus 28 en Spreuken 28
Dinsdag 29 maart: Titus 1 en Spreuken 29
Woensdag 30 maart: Titus 2 en Spreuken 30
Donderdag 31 maart: Titus 3 en Spreuken 31
Vrijdag 1 april: Jessaja 1 en Jessaja 2
Zaterdag 2 april: Jessaja 3 en Jessaja 4

U kunt meelezen, ook mee voorlezen als u wilt, of meeluisteren.

Wij wensen u in elk geval een goede week toe!