Bijbel365: leesrooster en opnames 8e week

We zijn met het project Bijbel365 nu in de 8e week van het leesrooster.

In maart lezen we Matteus + Titus, samen met Spreuken.

Alle opnames, ingedeeld naar maand en week, worden geplaatst op de pagina Bijbel365.
U kunt daar alle opnames terug vinden. Volgende worden telkens toegevoegd.

Hieronder de opnames van deze week, met een link naar de betreffende opnames:

Zondag 20 maart: Matteus 20 en Spreuken 20
Maandag 21 maart: Matteus 21 en Spreuken 21
Dinsdag 22 maart: Matteus 22 en Spreuken 22
Woensdag 23 maart: Matteus 23 en Spreuken 23
Donderdag 24 maart: Matteus 24 en Spreuken 24
Vrijdag 25 maart: Matteus 25 en Spreuken 25
Zaterdag 26 maart: Matteus 26 en Spreuken 26

U kunt meelezen, ook mee voorlezen als u wilt, of meeluisteren.

Wij wensen u in elk geval een goede week toe!