Bijbel365: leesrooster en opnames 7e week

We zijn met het project Bijbel365 nu in de 7e week van het leesrooster.

In maart lezen we Matteus + Titus, samen met Spreuken.

Alle opnames, ingedeeld naar maand en week, worden geplaatst op de pagina Bijbel365.
U kunt daar alle opnames terug vinden. Volgende worden telkens toegevoegd.

Hieronder de opnames van deze week, met een link naar de betreffende opnames:

Zondag 13 maart: Matteus 13 en Spreuken 13
Maandag 14 maart: Matteus 14 en Spreuken 14
Dinsdag 15 maart: Matteus 15 en Spreuken 15
Woensdag 16 maart: Matteus 16 en Spreuken 16
Donderdag 17 maart: Matteus 17 en Spreuken 17
Vrijdag 18 maart: Matteus 18 en Spreuken 18
Zaterdag 19 maart: Matteus 19 en Spreuken 19

U kunt meelezen, ook mee voorlezen als u wilt, of meeluisteren.

Wij wensen u in elk geval een goede week toe!