Bij de kerkdienst: Zondag 4 september 2022

Zondag 4 september starten we de lezingen uit het Bijbelboek Exodus met het eerste hoofdstuk, over de vroedvrouwen Sifra en Pua, die een naam krijgen vanwege hun verzet tegen de barbaarse opdracht van de Farao om alle joodse jongetjes te doden. De farao zelf blijft naamloos… Zo zullen vele laatsten de eersten zijn. We vieren deze zondag het Heilig Avonmaal, met de vorm die we twee keer eerder beproefd hebben (het brood in de beker gedoopt) en op de gemeenteavond bespraken.


’s Avonds is er een Openluchtdienst bij het Havenmantsje, onder verantwoordelijkheid van de Werkgemeenschap van Kerken. De dienst staat in het teken van (de afsluiting) van de Visserijdagen 2022, die dit jaar hopelijk weer door zullen gaan. Voorgangers zijn ds. Ulbe Tjallingii en ds. mevr. Wiske Beuker. De dienst, met als thema ‘We hebben elkaar hard nodig’, begint om 19.00 uur. Muzikale medewerking wordt verleend door het Harlinger Zeemanskoor de Skumkoppen. Bij slecht weer verhuist de dienst naar de Grote Kerk.