Protestantse Gemeente

De Protestantse Gemeente in Harlingen is deel van de wereldwijde gemeenschap waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en delen. Een vindplaats van geloof, hoop en liefde.

Wij zijn een enthousiaste, open en levendige geloofsgemeenschap, waarin aandacht is voor jong en oud en waarvan de wortels terug reiken tot in de 16e eeuw. Onze gemeente telt ca. 750 belijdende leden, evenzoveel doopleden en zo’n 600 mee-geregistreerde personen. Met de Bijbel als bron en het hart dichtbij de Drie-ene God, willen wij een vierende, lerende en dienende gemeenschap zijn. Een gemeente die haar eigen bijdrage levert aan de gemeente Harlingen, zich richt op leden en gasten, sympathisanten en voorbijgangers en; helpt wie hulp nodig hebben.

Wij verwelkomen u graag in de kring van Gods gemeente!

Vragen? Neem contact op met één van onze predikanten.

Startweekend 2019