Afscheid Midlumerlaankerk – historisch overzicht op GereformeerdeKerken.info

Op de website, GereformeerdeKerken.info, verscheen kort nadat we afscheid hebben genomen van de Midlumerlaankerk, het eerste deel van een historisch overzicht betreffende de voormalige Gereformeerde Kerk te Harlingen.

Als kerkenraad zijn we er van overtuigd dat veel van onze gemeenteleden het verhaal graag zullen willen lezen. We hebben toestemming gekregen om dit artikel met u te delen. Via onderstaande link komt u rechtstreeks op hun website. 

De link voor deel 1:
https://gereformeerdekerken.info/2021/03/16/de-gereformeerde-kerk-te-harlingen-1/
Afgelopen dagen werd ook deel 2 en deel 3 eraan toegevoegd. Onderaan deel 1 staat nu
een link die u doorverwijst naar het tweede deel van het verhaal. En onderaan deel 2 staat
dan weer een link met doorverwijzing naar deel 3.


Wilt u rechtstreeks naar deel 2 gaan dan is dit de link die daarbij hoort:
https://gereformeerdekerken.info/2021/03/18/de-gereformeerde-kerk-te-harlingen-2/
en tot slot de link voor het derde en laatste deel 3.
https://gereformeerdekerken.info/2021/03/20/de-gereformeerde-kerk-te-harlingen-3/

N.B. Op de komende zondagbrief zullen we de betreffende link(s) ook nog een keer
vermelden.
Mede namens het redactie team GereformeerdeKerken.info wens ik u veel leesplezier.

Hartelijke groet van uw scriba