Giften

U kunt de kerk financieel steunen door een gift over te maken naar: 
NL38 RABO 0373 7357 15
tnv: CvK Pg-harlingen-midlum

U kunt de Diaconie financieel steunen door een gift over te maken naar: 
NL79 RABO 0325 5603 15
tnv: Diaconie Prot.Gem.Harlingen-Midlum

U kunt de ZWO financieel steunen door een gift over te maken naar: 
NL33 RABO 0105 9321 91
tnv: Diaconie protestantse gemeente Harlingen
ovv: “Gift ZWO commisie”