CvK

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) zijn de “rentmeesters” van de gemeente. Het is haar taak alle stoffelijke en niet stoffelijke goederen van niet-diaconale aard van de gemeente te beheren. Hieronder valt o.a. het beheren van alle eigen gebouwen, financiën en de kerkelijke (financiële- en leden)administratie alsmede het personeelsbeleid. De kerkenraad heeft het College van Kerkrentmeesters (CvK) gemandateerd om deze zaken te beheren.

Wilt u meer weten, heeft u een vraag of suggestie?
Neem dan contact op met de kerkrentmeesters