Begraafplaats

Begraafplaats van de protestantse gemeente Harlingen-Midlum te Midlum

Tarieven begraafplaats downloaden
Reglement begraafplaats downloaden
Plattegrond begraafplaats downloaden
Help ons zoeken naar onbekende grafeigenaren downloaden

Wet op lijkbezorging downloaden

Beheerder:
Mw. R. Nijendijk-Cnossen
Folkert Poststraat 13
8872 NZ Harlingen
Tel. 0517-412685
Mobiel: 06-25541506
begraafplaatsmidlum@pg-harlingen.nl

Penningmeester/boekhouder:
Dhr. Y. Tolsma
Oosterparkweg 13
8862 BA Harlingen
Tel. 0517-415155
Mobiel: 06-41596075
ymtolsma@home.nl

Plaatsvervangend beheerder:
Dhr. B.C. van Mierlo
De Zwarte Molen 4
8862 RK Harlingen
Tel. 0517-415801
Mobiel: 06-21361190
begraafplaatsmidlum@pg-harlingen.nl

(groen)onderhoud begraafplaats
Dhr. M. Wijbenga
Kerkstraat 2
8872 NH Midlum

Mobiel: 06-29444813
m.wijbenga@hotmail.com

BANKREKENING: IBAN-NR: NL97 RABO 0137 9867 26 t.n.v. PG-Gemeente Harlingen-Midlum